Dia de la Paz en Mogan / Arguineguin

The City of Mogán will celebrate from 27th until 30th of January 2018, many activities to celebrate the Day of Peace

From the City Council wanted to organize a series of activities, on the occasion of the Day of Peace, in which we seek and promote the need for education for tolerance, solidarity and respect for human rights, nonviolence and peace .

The activities of the program will start on the afternoon of Saturday, 27th of January with a fair in which several NGOs will participate, workshops and a multitude of activities related to the world of circus will be held. In addition, there will be animation of clowns who will act and energize the afternoon as “messengers of peace”

The Sunday 28th of January will start with the tour of the solidarity torch, which will depart from the Plaza de Pino Seco crossing several points of Arguineguín from the hands of members of groups and sports clubs of the municipality of Mogán. After the arrival at the David Jimenez Silva Sports Complex, the cauldron will be lit, the manifesto for peace will be read and the multiple sports and leisure activities for the whole family will begin, gathered within the ‘Olympics for Peace’ initiative. Dia de la Paz

The program ‘The power of flowers. Peace, love and solidarity ‘of 2018 will end on the morning of Tuesday 30th of January with a concert, which will be attended by third and fourth ESO students of the municipality,De stad Mogán heeft van 27 tot 30 januari 2018 veel activiteiten om de Dag des Vredes te vieren.

De gemeenteraad wilde een reeks activiteiten organiseren ter gelegenheid van de Dag van de Vrede, waarin we de behoefte aan onderwijs zoeken en bevorderen voor tolerantie, solidariteit en respect voor mensenrechten, geweldloosheid en vrede.

De activiteiten van het programma starten in de middag van zaterdag 27 januari met een beurs waaraan verschillende NGO’s zullen deelnemen, workshops en een veelheid aan activiteiten gerelateerd aan de circuswereld. Daarnaast zal er een animatie zijn van clowns die de namiddag als “boodschappers van de vrede” zullen handelen vol met energie.

De zondag 28 januari begint met een rondleiding met de solidariteitsfakkel, die vertrekt vanaf de Plaza de Pino Seco en verschillende punten van Arguineguin langs gaat door leden van groepen en sportclubs van de gemeente Mogán. Na de aankomst in het David Jimenez Silva Sports Complex zal de ketel worden aangestoken, zal het manifest voor vrede worden gelezen en zullen de verschillende sport- en vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin beginnen, verzameld in het kader van het initiatief ‘Olympics for Peace’.

Het programma ‘De kracht van bloemen. Vrede, liefde en solidariteit ‘van 2018 eindigt op de ochtend van dinsdag 30 januari met een concert, dat zal worden bijgewoond door derde en vierde ESO-studenten van de gemeente,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: