Barranco de Azuaje – Firgas

The name of Azuaje: a Genoese barranco

The Azuaje barranco is a Special Nature Reserve and therefore has an important protection. Although along its route receives several names, the most prevalent place name is that of Azuaje whose origin lies in the surname of Francisco de Azuaje, former sugar industrialist of the Guadalupe barranco.

Walking route Barranco de Azuaje

Walking route Barranco de Azuaje

Azuaje has a permanent flow of water, which is very evident, in some sections of its trajectory, that gives it an extraordinary biological richness, reason why its visit is more than justified.

 

To get there it will take over an hour by car from Mogan – Tauro. But it is worth while. There are different walks available from easy to difficult. Bring good walking shoes, and avoid doing the walk whan it rains.(really slippery)

barranco rope Azuaje

 

 

 

 

 

 


De naam van Azuaje: een Genuese barranco

Walking route Barranco de Azuaje

Wandelroute Barranco de Azuaje

De Azuaje barranco is een speciaal natuurreservaat en heeft daarom een belangrijke bescherming. Hoewel langs zijn route meerdere namen worden genoemd, is de meest voorkomende plaatsnaam die van Azuaje, waarvan de oorsprong ligt in de achternaam van Francisco de Azuaje, voormalige suikerindustrist van de Guadalupe barranco.

Azuaje heeft een permanente stroom van water, wat zeer duidelijk is, in sommige delen van zijn traject, dat het een buitengewone biologische rijkdom geeft, re

barranco de azuaje

den waarom zijn bezoek meer dan gerechtvaardigd is.

Om daar te komen, duurt het meer dan een uur met de auto van Mogan – Tauro. Maar het is de moeite waard. Er zijn verschillende wandelingen beschikbaar van eenvoudig tot moeilijk. Breng goede wandelschoenen mee en vermijd de wandeling als het regent. (Echt glad)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: